Bejelentkezés

Dokumentumok

Életképek


 

Hírek

Pótbeiratkozás

Jelentkezz eladó vagy asztalos nappali képzésre és szerezz szakmát a Szent József Katolikus Szakiskolában!

Pótbeiratkozás: 2016.08.16-án

és 2016.08.23-26-ig 9-15 óráig!

 

Javítóvizsga időpontja

A javítóvizsgák követelményeit az érintett tanulók átvehetik az iskola titkárságán.

 

A javítóvizsgák 2016.08.22-én lesznek 9.00 órától.

Szent Gellért Ösztöndíj


2016!

Idén is meghirdetésre került a Pro Paedagogiai Christina Alapítvány adományozásában a Szent Gellért Ösztöndíj.

A kuratórium döntése alapján idén is került ki nyertes pályázó iskolánkból:

Radics Gergő számára 40000 Ft pályázati nyereményt biztosítottak az ösztöndíj során.

 

                 

 

Beiratkozás

Ahogyan arra bizonyára emlékeztek a 9. évfolyamosok beiratkozás ideje: 2016. június 22-23. (szerda, csütörtök) 9.00-15.00 óra között lesz.

Ne feledjétek el magatokkal hozni a kiértesítő levélben szereplő, a beíráshoz feltétlenül szükséges dokumentumokat.

Felvételi jegyzék 2016/17

 

 

KIFIR egyeztetett felvételi jegyzék

 

(hivatalos végeredmény)

 

001. szakács

 

 

1

78857845475 

7

75220635446 

10

77173773552 

12

71592405165 

17

73417675100 

 

 

003. eladó

 

 

4

71630747216 

8

71596541488 

14

71596537458 

17

78730670804 

 

 

004. élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó (eladó)

 

1

74202887944 

2

71640727182 

3

77521919703 

4

78271732537 

5

79090573485 

 

 

 

002. asztalos

1

75100573844 

2

71597917498 

3

71613227820 

6

71613223106 

9

71626533240 

 

 

10

71596942825 

13

71596946780 

14

71944593254 

15

78481909922 

16

71626517022 

17

77775262065

 

 

 

Tankönyvellátás 2016-2017

Iskolai tankönyvellátás rendje a 2016/2017. tanévre

 

A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • a tankönyvpiac rendjéről szóló 2012.évi CXXV. törvény , a 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról,
 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről.

A támogatásra az a tanuló jogosult, aki

1. tartósan beteg (szakorvos igazolja),

2. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),

3. pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),

4. három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),

5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja).

 

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt),

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás.

 

Ingyenes tankönyvek biztosításának lehetősége az iskolában:

 • - tartós tankönyvek könyvtári kölcsönzése,
 • - használt tankönyvek biztosítása,

 

Tanév végén a könyvtárból kölcsönzött könyveket visszakérjük. Amennyiben a tankönyvek elvesznek, vagy megrongálódnak, azok árát tanév végén meg kell téríteni. Jelenleg a normatív támogatáson túli kedvezmények adására nincs lehetőség.

 

A tankönyvellátásért felelős személy: Csuberda Orsolya

 

Az iskolai tankönyvrendelés és –ellátás

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy a tanévenkénti:

a) tankönyvrendelés határideje 2016. április 25.,

b) kölcsönzött tankönyvek begyűjtése. 2015. június 15.

c) tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje június 30.

d) a pótrendelés leadásának időszaka 2016. augusztus 22. – szeptember 15.

e) az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt.

 

2016. április 19-ig az iskola elkészíti a tankönyvrendelését. A véglegesítés előtt lehetővé teszi a szülők számára, hogy megismerjék azt. Az osztályok tankönyvrendelései az iskola honlapján az iskolában történő kifüggesztéssel lesznek megtekinthetőek. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. A módosítás leadásának határideje 2016. április 22.

 

Fizetős diákoknak:

 • - A kiszállított tankönyvek alapján számlázunk, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
 • - A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.
 • - A számlákkal 1-1 példány egyszerűsített átadás-átvételi dokumentumot küldünk, melyen az iskola átadja a fizetős diákoknak a könyveket a hozzá tartozó számlával. A dokumentumokon:
 • - csak alapadatokat kell megadni, és,
 • - az iskola őrzi, azt nem kell a KELLO-nak visszaküldeni.

 

Tájékoztatjuk Önöket, 2016. április 15-től elérhetővé válik a „Szülői felület”, melynek segítségével szeretnénk az Önökre és a szülőkre háruló feladatokat megkönnyíteni. A szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon az alábbi funkciók lesznek elérhetőek: A szülő megtekintheti és jóváhagyását, illetve módosítási kéréseit jelezheti a Tankönyvfelelős részére:

 • - gyermeke(i) tankönyvrendelésével,
 • - gyermeke(i) iskola által nyilvántartott személyes adataival (ez a funkció adatvédelmi okokból regisztrációhoz kötött) kapcsolatban.

A fizetős státuszú gyermekek szülei részére az eddigi csekkes fizetési mód mellett, lehetőséget nyújtunk elektronikus számla igénylésére és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés).

A szülői felületen a szülő által jelzett módosítási igényekről az iskola értesítést kap. A módosítási kérések elfogadása, végrehajtása - a szülő módosítási szándéka - mindaddig nem jelent tényleges adatváltozást, amíg a jogosult tankönyvfelelős azt át nem vezeti.

Szalagavató videó

 

 

Iskolánk végzős tanulóinak szalagavatóján készült felvétel:

 

Ideiglenes felvételi jegyzék - 2016/2017

Ideiglenes felvételi jegyzék

 

2016/2017

 

Szakács képzés – 001

 

Sorsz.

Oktatási az.

1.

78857845475

2.

71613753443

3.

71613749745

4.

71597917498

5.

71613230503

6.

71613761285

7.

71613227820

8.

71596944697

9.

75220635446

10.

71613752259

11.

74037272150

12.

71596940867

13.

77173773552

14.

71613223106

15.

71630748222

16.

71592405165

17.

77704195104

18.

71944593002

19.

71622329848

20.

71596942825

21.

79402303576

22.

72014005804

23.

78730670804

24.

71596537135

25.

71596946780

26.

72159314363

27.

71630750383

28.

73417675100

29.

78271732537

30.

79090573485

31.

77775262065

 

 

Eladó képzés – 003

 

Sorsz.

Oktatási az.

1.

78857845475

2.

71613752894

3.

71628572014

4.

71596540210

5.

71630747216

6.

71626532109

7.

71973868405

8.

71628573414

9.

71613761285

10.

71596944697

11.

71613752259

12.

71596541488

13.

71645072905

14.

71613229674

15.

71596940867

16.

71628574298

17.

71630748222

18.

71592405165

19.

71640535432

20.

71944593002

21.

71622329848

22.

73391825118

23.

71596537458

24.

72014005804

25.

73075995237

26.

78730670804

27.

71596537135

28.

71630750383

29.

78271732537

30.

79090573485

 

 

Asztalos képzés – 002

 

Sorsz.

Oktatási az.

1.

75100573844

2.

71597917498

3.

71613227820

4.

76011260954

5.

71596542233

6.

71613223106

7.

73790243290

8.

71626533240

9.

71596942825

10.

78432102530

11.

79402303576

12.

78730670804

13.

71596946780

14.

71944593254

15.

78481909922

16.

71626517022

17.

77775262065

 

 

 

Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó képzés – 004

 

Sorszám

Oktatási az.

1.

74202887944

2.

71640727182

3.

77521919703

4.

78271732537

5.

79090573485

 

 

Tankönyvrendelés 2015-2016

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

 • A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza:
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • A tankönyvpiac rendjéről szóló 2012. évi CXXV. törvény
 • 2013. évi CCXXXII. törvény: a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 • Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

Felmérjük a normatív kedvezmény iránti igényt. A jogosultságot okirattal igazolni szükséges. Iskolánkban a normatív kedvezményre jogosult az a tanuló, aki:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) tartósan beteg,

c) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi (gyengénlátó, gyengénhalló), enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (ennek igazolására a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szükséges),

d) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él (családi pótlék igazolás)

 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

 • - a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; (a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt)
 • - tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szólóigazolás; (a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt)
 • - a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;
 • - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról szóló határozat. 

2015/2016 tankönyvrendelésben a korábbiakhoz képest a következő változások lesznek:

 • - iskolai szintű lesz a szállítás, nem lesznek előre elkészített tanulói csomagok,
 • - nem küldenek előre díjbekérőt a fizetős diákoknak, a leszállított könyveket számlázzák ki,
 • - fizetős diákok számláit egyben az iskolának küldik ki 2015.08.24. – 2015.08.31. között,

 

Befizetési határidő: 2015. szeptember 15. - Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány (A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a Kello-Infopontjainkon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A pontos címeket az alábbi linkre kattintva találják. http://webshop.kello.hu/)

Ingyenes tankönyvek biztosításának lehetősége az iskolában:

 • - tartós tankönyvek könyvtári kölcsönzése,
 • - használt tankönyvek biztosítása 

A tartós tankönyvek rendszere Az államilag ingyenes tankönyvek – a munkafüzetek és a munkatankönyvek kivételével – tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba vannak, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

Kártérítési szabályok: A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.

A tankönyvellátásért felelős személy: Csuberda Orsolya

Ideiglenes felvételi jegyzék

Eladó képzésre felvett diákok névsora

   

Név

Oktatási azonosító

ORSÓS ALEXANDRA

73300418357

OLÁH TAMÁS

76057732645

BUZÁS ILONA KATRIN

72648013454

RADICS SZIMONETTA

74323066159

MOLNÁR KLAUDIA

76432202416

STÓSZ JÓZSEF

74322102985

SZOTÁK DOMINIK

72989181831

 

Asztalos képzésre felvett diákok névsora

   

Név

Oktatási azonosító

BALOGH ATTILA

73251544601

MIHÁLY LÁSZLÓ

71951325914

BARI GÁBOR

73006163112

SZÁRAZ SÁNDOR

73492730998

RIMAI NORBERT

73263765051

BOTOS DÁNIEL

71592475704

PUPORKA RICHÁRD

78278876109

HAVAY DOMINIK

71995788211

HORVÁTH ÁDÁM

77086172047

BERKI KEVIN

77903284831

RADICS PATRIK

77719260147

 

Szakács képzésre felvett diákok névsora

   

Név

Oktatási azonosító

SZOMORA CSABA

72373253844

SZILVÁSI ALEX MÓZES

73835146844

ORSÓS SZTELLA BARBARA

74539849882

BARANYI STELLA BARBARA

78055725476

VINCZE PÉTER ERIK

78786035423

SZLÁVIK JÁNOS

72299210357

BÁDER AMANDA

72383377809

MAKÓ ZSOLT MÁTYÁS

73475596672

MIHÁLY LÁSZLÓ

71951325914

TAR ANIKÓ

79421866057

OLÁH ALEXANDRA SAROLTA

75417076207

KERESZTESI GÁBOR

79233452431

MOLNÁR VIKTÓRIA

76904888827

KORPONAI VIKTOR

78931177595

TÓTH JOHANNA

75008456681

OLÁH GABRIELLA

71989037139

KALOCSAI ANASZTÁZIA KATALIN

74241273383

OLÁH DZSENIFER

71667177180

VIRÁG ZSUZSANNA FANNI

73548600897

LICSKÓ DÁVID MÁRK

75443915393

BARI KATRIN

74417830380

BERKI KLAUDIA

73247882925

BARTOS FRUZSINA BEATRIX

72863630402

BARANYI SZABOLCS BERTALAN

74125898768

ORSÓS PATRIK KRISZTOFER

73309230478

KOLLÁR ERZSÉBET KATALIN

74581606788

DEÁK JÓZSEF

76918444896

OLÁH JULIANNA

77097352885

BOTOS DÁNIEL

71592475704

RÁCZ RÓBERT

76852798735

HORVÁTH ÁDÁM

77086172047

DANYI GEORGINA

79475644494

BANGÓ ÁDÁM GERGŐ

78424107185

 

 

 

 

Jubileum

E-Kréta

Galéria

137730
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Minden nap
57
43
351
136934
203
1642
137730

IP cím: 3.235.66.217
Idő: 2020-04-05 19:41:52

 


Adminisztrációs felület: Belépés

Web mail: Bejelentkezés a levelező rendszerbe

Korábbi oldalunk elérhetősége: szentjozsef.uw.hu

 

3185, Egyházasgerge Dobroda major

Tel/Fax: 06-32-452-111

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Honlapfelelős:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola