Bejelentkezés

Dokumentumok

Életképek


 

Hírek

Tankönyvellátás 2017-2018

Tankönyvellátás 2017/2018.

 

A 2017/2018. tanévben normatív támogatás keretében ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákoknak a szükséges igénylőlapot kell kitölteniük. Külön jelezzük, hogy a családi pótlékról csak olyan igazolást (pl. számlakivonat) tudunk elfogadni, amelyen az utalás dátuma 2017. január 1-nél nem régebbi.

A kitöltött és aláírt igénylőlapokat és az ott megjelölt jogosultságot igazoló dokumentumot legkésőbb 2017. április 15-ig le kell adni az iskolába!

A határidő elmulasztása jogvesztő, kivéve, ha az igényjogosultság feltételei ez után alakulnak ki.

Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy ezt a határidőt tartsák be, mert a megkésett igénylőlapokat nem áll módunkban elfogadni.

 

A 2017/2018. tanév tankönyvellátásának részletes menete a tankönyvrendelet (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján A KELLO honlapján elérhető a publikus webshop, amelyen keresztül bárki megvásárolhat tankönyveket saját részre.

A címe: http://webshop.kello.hu/

Az iskola igazgatója minden évben felméri, hogy hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján.

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetén a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. A tankönyvrendelet (17/2014. EMMI rendelet) 32. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes tankönyveket - a munkafüzetek kivételével - az igazgató az iskola könyvtári állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint.

A felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, illetve hány tanuló esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt.

Az iskola igazgatója meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki

 • tartósan beteg (szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék)
 • a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (csatolandó: a Szakértői Rehabilitációs Bizottság érvényes szakértői véleménye),
 • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (csatolandó: 2017. január 1-nél nem régebbi igazolás a családi pótlék folyósításáról: MÁK igazolás, postai szelvény vagy folyószámlakivonat),
 • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult [a diák nevére megállapított családi pótlék igazolja, csatolandó: 2017. január 1-nél nem régebbi igazolás a családi pótlék folyósításáról: MÁK igazolás, postai szelvény vagy folyószámlakivonat,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (csatolandó: 2017. június 30-án érvényes önkormányzati határozat) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át. A normatív támogatásra vonatkozó igényt az Igénylőlap értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. (Illetve amennyiben ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, akkor nyilatkozni kell arról, hogy a bemutatás legkésőbb június 15-ig megtörténik.)

 

Az idei tanévben a KELLO tájékoztatása szerint az alábbi lényeges változások lesznek:

 • Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt:
 • Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
 • Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
 • A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2017. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.
 • Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu):
 • a diákok adatainak ellenőrzésére,
 • az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon.), és
 • a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
 • A kiszállított tankönyvek alapján számlázunk, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!).

 

A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyokelfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg. A következő felsorolás tervezett határidőket tartalmaz, amelyek - a központi hivatalos tankönyvjegyzék megjelenési időpontjának függvényében - még módosulhatnak: 2017. április 8-ig az iskola elkészíti a tankönyvrendelését.

Tankönyvből saját példányt vásárolni egyénileg, például a KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) honlapján keresztül tudnak. A rendelőlap leadásának határideje 2017. április 15. (péntek). A határidő elmulasztása esetén az iskola nem garantálja a listán szereplő tankönyvek beszerzését a tanuló számára.

 

Jubileum

Választható szakmáink:

Galéria

121424
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Minden nap
97
71
276
120531
1264
2269
121424

IP cím: 54.85.162.213
Idő: 2019-06-20 17:19:10

 


Adminisztrációs felület: Belépés

Web mail: Bejelentkezés a levelező rendszerbe

Korábbi oldalunk elérhetősége: szentjozsef.uw.hu

 

3185, Egyházasgerge Dobroda major

Tel/Fax: 06-32-452-111

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Honlapfelelős:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola